(ထေရဝါဒ)

အမည်= ထေရဝါဒ
လိပ်စာ=
theravadasarsanar.blogspot.com/
ကြောင်းအရာ= ဓမ္မသုတအဖြာဖြာတို့ကိုလေ့လာရန်။