(စိုးသူဟိန်း)

အမည်= စိုးသူဟိန်း
လိပ်စာ=
soethuhein.iblogger.org/
အကြောင်းအရာ= ဓမ္မသုတအဖြာဖြာတို့ကိုလေ့လာရန်။