(ဓမ္မရသ)

အမည်= ဓမ္မရသ
လိပ်စာ=
dhammaratha.blogspot.com/
အကြောင်းအရာ= ဓမ္မသုတအဖြာဖြာတို့ကိုလေ့လာရန်။