(ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ)

အမည် = ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ
လိပ်စာ = http://www.usdp.org.mm/
အကြောင်းအရာ = ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ သတင်းများဖတ်ရှုရန်။