(ရတနာပုံဘောလုံးအသင်း)

အမည် = YADANARBON FOOTBALL CLUB
လိပ်စာ = www.yadanarbonfc.com/
အကြောင်းအရာ = ရတနာပုံဘောလုံးအသင်းအကြောင်း။