(ဆေးပညာစာများ)

အမည် = ဆေးပညာစာများ
လိပ်စာ = http://dts-medicaleducation.blogspot.co.uk/
အကြောင်းအရာ = ကျန်းမာရေးသတင်းများဖတ်ရှုရန်။