(တော်ဝင်စံရေဒီယို)

အမည် = တော်ဝင်စံရေဒီယို
လိပ်စာ = http://tawwinsanfm.wordpress.com/
အကြောင်းအရာ = မြန်မာအင်တာနက်ရေဒီယိုနားစဉ်ရန်။