(မကွေးဘောလုံးကလပ်)

အမည် = MAGAWAY FOOTBALL CLUB
လိပ်စာ = www.magwayfootballclub.com/
အကြောင်းအရာ = မကွေးဘောလုံးအသင်းအကြောင်း။