(ရန်ကုန်ဘောလုံးကလပ်)

အမည် = YANGON UNITED FOOTBALL CLUB
လိပ်စာ = www.ygnutd.com/
အကြောင်းအရာ = ရန်ကုန်ဘောလုံးအသင်းအကြောင်း။