(မေတ္တာရပ်ဝန်းမီးဖိုဆောင်)

အမည် = မေတ္တာရပ်ဝန်းမီးဖိုဆောင်
လိပ်စာ = lulucooking.blogspot.com/
အကြောင်းအရာ = မြန်မာ့ဟင်းချက်နည်းအမျိုးမျိုး။