(ကိုဇော်)

အမည် = ကိုဇော်
လိပ်စာ = kozaw357.multiply.com/
အကြောင်းအရာ = ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။