(မြန်မာ့ထီပေါက်စဉ်)

အမည်= မြန်မာ့ထီပေါက်စဉ်
လိပ်စာ= www.myanmarelottery.com/
အကြောင်းအရာ= ထီတိုက်ရန်။