(စေတန်ဂေါ့)

အမည်= စေတန်ဂေါ့
လိပ်စာ=
www.saturngod.net/
အကြောင်းအရာ= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။