(ထူးတေဇာ)

အမည်= ထူးတေဇာ
လိပ်စာ=
http://www.htootayzar.com/blog/
အကြောင်းအရာ= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။